Neatkarība

Rehabilitācijas un sociālās adaptācijas centrs

NEATKARĪBA


Rehabilitācijas un sociālās neatkarības centrs
Skaidrojums vārdam  rehabilitācijaa t j a u n o š a n a


No latīņu valodas:

- pasākumu komplekss, kas cilvēkam palīdz atgūt darbaspējas,  fizisko, garīgo un profesionālo pilnvērtību

- iepriekšējo tiesību, arī sociālā stāvokļa atjaunošana

 

Rehabilitācijas centra darba  pieredze apstiprina: ja problēmā esošai personai ir nopietns lēmums izmainīt savu  dzīvi, tad pats Visvarenais Dievs pieliec debesis,lai nāktu tādam cilvēkam palīgā. Un  notiek  brīnums, kam  pats cilvēks gandrīz  vairs nemaz neticēja, arī viņa tuvākie cilvēki vairs neticēja, faktiski – neticēja vairs neviens...


MĒRĶI


Galvenais mērķis ir – palīdzēt alkohola atkarīgiem
cilvēkiem izmainīt savu dzīvesveidu un sekmīgi adaptēties sabiedrībā.


Rehabilitācijas centra darbība un programma balstās uz kristietības pamatiem. Kurss ilgst vienu gadu. Tas ir nepieciešamais laika minimums, kurā ir iespēja izvērtēt savu agrāko dzīvesveidu ar visām tā negācijām un sākt mainīt to pret jaunu, kas pamatots uz nemainīgām kristīgās morāles vērtībām.

 

VĒSTURE


2004. gadā tika nodibināts Bērna un ģimenes lietu atbalsta centrs „Kurzemes Talanti”, kurā 2006. gada oktobrī savu darbību uzsāka rehabilitācijas un sociālās adaptācijas centrs „Neatkarība”. Te dažādās atkarībās esošiem cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja atbrīvoties no šiem netikumiem, izmainīt savu dzīvesveidu un kļūt par sabiedrībai derīgiem pilsoņiem.


Rehabilitācijas centrā pavadītais laiks dod iespēju ielūkoties citādākā dzīvesveidā, spēj atnest šiem cilvēkiem dzīvesprieku, optimismu, dod dzīvei jēgu un jaunus mērķus, ieskicē to piepildījuma ceļu.